Cách lập phụ lục trong quá trình khai thuế thu nhập cá nhân

Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt được miễn thuế, người lao động phát sinh thu nhập chịu thuế sẽ phải kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân. Hiện nay để giúp cho việc tính thuế thu nhập cá nhân được nhanh chóng và chính xác, kế toán thường sử dụng phần mềm HTKK để tiến hành kê khai. Sau khi khắc phục được vài lỗi cơ bản thường gặp như cài HTKK bị lỗi, không đăng nhập được HTKK,… kế toán sẽ phải điền thông tin vào phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN. Chi tiết cách lập phụ lục này sẽ được chia sẻ đầy đủ qua bài viết sau đây.

 

Người lao động ký hợp đồng từ 03 tháng trở lên thì sẽ kê khai vào phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN

– Chỉ tiêu [07] đến [09]: Nhập theo từng cá nhân. Nếu đã điền MST vào chỉ tiêu [08] thì không cần nhập số CMND/Hộ chiếu vào chỉ tiêu [09]. Nếu muốn thêm dòng thì ấn phím “F5”. Nếu muốn xóa dòng thì ấn phím “F6”.

– Chỉ tiêu [10]: Cá nhân nào uỷ quyền cho tổ chức, doanh nghiệp quyết toán thay thì click vào ô vuông.

 

thuế thu nhập cá nhânt

Phần “Thu nhập chịu thuế”:

– Chỉ tiêu Tổng số [11] là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên, kể cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do làm việc tại khu kinh tế và thu nhập được miễn, giảm thuế.

Nếu các khoản thu nhập của cá nhân người lao động ở phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN này không được giảm trừ hoặc miễn thuế thì Tổng thu nhập bao nhiêu thì nhập vào chỉ tiêu [11] bấy nhiêu. 

– Chỉ tiêu [12] Làm việc trong KKT: Là các khoản thu nhập chịu thuế mà doanh nghiệp trả thu nhập trả cho cá nhân do làm việc tại khu kinh tế, không bao gồm thu nhập được miễn giảm.

– Chỉ tiêu Theo hiệp định [13]: điền các khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ xét miễn, giảm thuế.

Phần “Các khoản giảm trừ”

– Chỉ tiêu Tổng số tiền giảm trừ gia cảnh [15]: tổng các khoản giảm trừ cho bản thân người nộp thuế và các khoản giảm trừ cho người phụ thuộc.

– Chỉ tiêu Từ thiện, nhân đạo, khuyến học [16]: các khoản chi đóng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già không nơi nương tựa, người tàn tật; khoản chi đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học được thành lập và hoạt động không nhằm mục đích lợi nhuận (nếu có).

– Chỉ tiêu Bảo hiểm được trừ [17]: điền các khoản đóng góp bảo hiểm gồm: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc. Cụ thể: BHXH: 8%, BHYT: 1,5%, BHTN: 1%.

– Chỉ tiêu [18] Quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: Là tổng các khoản đóng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện theo thực tế phát sinh nhưng tối đa 01 triệu đồng/tháng, kể cả trường hợp đóng góp vào nhiều quỹ (Điều 15 Thông tư 92/2015/TT-BTC).

– Chỉ tiêu [19] Thu nhập tính thuế: Phần mềm sẽ tự động cập nhật.

– Chỉ tiêu [20] Số thuế TNCN đã khấu trừ: Là tổng số thuế TNCN mà tổ chức, doanh nghiệp đã khấu trừ của cá nhân cư trú có hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên trong kỳ.

– Chỉ tiêu [21] Số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế: Số thuế được giảm bằng 50% số thuế phải nộp của thu nhập chịu thuế cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế (nếu có).

– Chỉ tiêu [22] Tổng số thuế phải nộp: Là tổng số thuế phải nộp của cá nhân uỷ quyền quyết toán thay. Cụ thể: Chỉ tiêu [22] = ([19] x Thuế suất biểu thuế lũy tiến) – [20].

– Chỉ tiêu Số thuế đã nộp thừa: Nếu xuất hiện chỉ tiêu này thì có thể xảy ra trường hợp hoàn thuế hoặc chuyển kỳ sau.

Cách lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử nhanh nhất

Cách kê khai thuế và nộp thuế bằng hóa đơn điện tử

– Chỉ tiêu Số thuế còn phải nộp: Nếu xuất hiện chỉ tiêu này thì tổ chức, doanh nghiệp phải đi nộp thêm tiền thuế.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *